Rakamlarla ASAŞ Ar-Ge

 • Bakanlık tarafında onaylı Ar-Ge Merkezimizde çalışan 80 Ar-Ge personeli
 • Laboratuvarlar ve test merkeziyle donatılmış 1.800 metrekare alan üzerine kurulu, Reed Gold sertifikasına sahip Ar-Ge binası
 • Yeni ürün geliştirme
 • Yeni proses geliştirme
 • Müşteri projeleri için teknik bilgi desteği verilmesi ve çözüm ortaklığı
 • Alaşım geliştirme

Araştırma ve Geliştirme

Ar-Ge Bölümümüz, ürünlerimizin yaşam döngüsünde vazgeçilmez bir rol oynamaktadır. Ana odak noktamız; mevcut/yeni ürünlerin ve proseslerin geliştirilmesi, yenilikçi çözümlerin oluşturulması, müşterilerimizle kısa ve uzun vadeli ortak projelerin yürütülmesidir. Firmamız, geleceği şimdiden öngörmeye çalışarak, geleceğin ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. ASAŞ Ar-Ge Ekibi, geleceğe yönelik uzun dönemli katma değer yaratmaya ve maliyet azaltmaya yönelik teknolojiler geliştirmek için çalışmaktadır. Ayrıca, müşterilerimizin endüstriyel ihtiyaçlarını en doğru çözümü üreterek karşılayarak projelerinde büyük avantaj sağlayabilmeleri için iş ortakları olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

ASAŞ’ın uzman Ar-Ge ekibinin üzerinde çalıştığı konular:

 • Üstün metalürjik, fiziksel ve mekanik özelliklere sahip alaşım geliştirme,
 • Ekstrüzyon kalıp tasarım ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesi/iyileştirilmesi,
 • Alüminyum billetlerin ekstrüde edilebilirliklerinin geliştirilmesi çalışmaları,
 • Mikro yapısal, mekanik özellikler ve ileri malzeme analizlerinin vb. yapılması,
 • Özellikle otomotiv ve demiryolu sektöründeki müşterilerimizin projeleri için yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi,
 • Yeni ve mevcut ürün geliştirme çalışmaları.

Teknik Destek

Kuruluş tarihimiz olan 1990 yılından bu yana, dünya çapında 40’dan fazla ülkeden farklı beklenti ve gereksinimlere sahip müşterilerimizin projelerinde yer almanın bize kazandırdığı paha biçilemez tecrübenin yanında, mühendis ve teknik kadromuzun teknik alt yapısı teknik gücümüzün temellerini oluşturmaktadır. Her yeni projede müşterilerimiz bu birikimden yararlanmakta, ASAŞ ise problem çözme becerisi, mevcut prosesi ve nihai ürün kalitesini geliştirme ve katma değer yaratma konusunda mevcut birikimini güçlendirmektedir. Aynı zamanda müşterilerimiz; projenin tamamlanmasını kişisel sorumluluk olarak üstlenen tek bir bağlantı noktasından, tasarım ve imalat süreçleri boyunca teknik destek ve bilgi edinerek takip edebilmektedir.