ASAŞ; otomotiv, raylı sistemler, havacılık, enerji, denizcilik vb. dar toleranslarda hassas üretim kabiliyeti ve uzmanlık gerektiren sektörlerde global projelere profil üretmektedir. Son teknolojiyle donatılmış entegre üretim tesislerinde uluslararası kalite standartlarına uygun olarak üretim yapan firmamız; müşterilerine ürünlerden beklenen fiziksel özellikler, fonksiyonellikler ve kalite konusunda en iyiyi sunmayı ilke edinmiştir.

Her bir üretim sürecimiz; Kalite Yönetimi, Teknik Destek, Müşteri Hizmeti, Sağlık ve Güvenlik, Çevre Duyarlılığı ve Pozitif Çalışma Ortamından oluşan altı adet ana çalışma prensiplerimizle desteklenmektedir.

Yeni Ürün Devreye Alma

Müşterilerimizin yeni ürünlerini devreye alırken,

 • FAI ( İlk Numune Onayı) süreci,
 • Test üretimlerinin takibi,
 • Yeni ürünler için gerekli kontrol mastarı ve fikstür süreçlerinin takibi,
 • Seri üretim öncesi gerekli tüm talimat prosedürlerin hazırlanması ve sisteme adaptasyonu,
 • PPAP dokümantasyonu hazırlanması,
 • Haftalık yeni ürün projeleri ile ilgili bölümlerin bilgilendirilmeleri,
 • Proje planların üzerinde yeni ürün mevcut süreçleri gözden geçirilmesi,
 • Yeni ürünlerin test, ekipman ve dokümantasyon adımları gerçekleştirilmesi
çalışmaları Kalite Bölümümüz tarafından yürütülmektedir.

Girdi Muayene ve Proses Kalite:

Yeni ürün devreye alma sürecinde hazırlanan PPAP dokümanları doğrultusunda, kullanılan kritik malzemelerin her biri için girdi kalite kontrol planları hazırlanmakta ve yapılan kontrollerin sonuçları SAP sistemine girilerek takibi yapılmaktadır.

ASAŞ’ta endüstri 4.0 gereklerine uygun olarak, tüm üretim parametreleri makinalardan alınarak ve proses kalite kontrol verileri SAP sistemine işlenerek; hammaddeden sevkiyat aşamasına kadar ürünlerin sistem üzerinden tam izlenebilirliği sağlanmaktadır.

Hızlı ve hassas üretim ile müşterilerimize hem maliyet avantajı sağlamak hem de ürünlerin aynı kalitede tekrarlanabilir şekilde üretilebilirliğini sağlamak amacıyla, Mekanik İşlem Bölümümüz tarafından projelere özel fikstür ve aparatlar tasarlanarak üretilmekte; ürünlerin geometrisinin en hızlı ve en doğru şekilde kontrol edilmesi sağlanmaktadır.

Kalite Laboratuvar Testleri

Alanında eğitimli, bilgili, tecrübeli personele sahip ASAŞ Kalite Laboratuvarları'nda;

 • Makro kontrol, kaynama kalitesi kontrolü
 • Sertlik testi
 • Çekme, basma, bükme, yırtma ve burma testi
 • Bükme testi
 • Görsel muayene
 • Mikro yapı kontrolü
 • Ultrasonik muayene
 • Penetrasyon testi
 • Yüzey pürüzlülüğü testi
 • İletkenlik ölçümü testi
 • Titreşim testi
 • Isıl işlem reçetesi hazırlama

gibi bir çok test ve uygulama yapılarak ürünlerin yeterlilikleri doğrulanmaktadır.


Müşteri Kalite

Müşteri memnuniyeti, yalın üretim ve sürekli iyileştirmeyi ilke edinen firmamızda; Yerinde Anında Kalite (YAK) yaklaşımı uygulanmaktadır. Yerinde Anında Kalite (YAK), müşterilerden gelen şikâyetlerin dinamik olarak değerlendirildiği, problemlerin hızla çözüme kavuşturulduğu ve ilgili tüm paydaşların katılım sağladığı takım çalışmalarıdır.

Problemlerin kök nedenlerinin tespiti, düzeltici aksiyonların alınması ve aksiyonların takibinde süreçleri,  Global 8D metodu kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Şikâyetin yerinde tespiti ve çözümü adına müşteri ziyaretleri gerçekleştirilmekte, aksiyon planları ve sonuçlar müşterilerimizle paylaşılmaktadır.

Sağlık ve Güvenlik

ASAŞ olarak “Tüm kazalar önlenebilir” anlayışıyla; üretim prosesinin her aşamasında olabilecek bütün riskleri belirleyip değerlendirmek ve bu riskleri ortadan kaldırmak için çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımızın devamlılığını; OHSAS sistemi pratiklerimizle, risk değerlendirme çalışmalarıyla, periyodik eğitim ve bakım çalışmalarıyla sağlamaktayız.

Çevreye Duyarlılık

ASAŞ Çevre Yönetim Sistemi'nin (A-EMS) hedefi “Sıfır çevresel kirliliktir”. Bu amaç doğrultusunda, emisyonların yönetimi ve atık suyun arıtılması, paketlemedeki sarfın minimuma indirilmesi, geri dönüşüm malzemelerin maksimum oranda kullanılması ve düşük çevresel kirliliği olan alternatif malzemelerin kullanılması sağlanmaktadır.